رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی دوازده ماه سال گذشته به بیش از 46میلیون تن رسید. این میزان تولید 10درصد بیش از عملکرد سال 98 بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، عملکرد شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی نشان می دهد در سال گذشته 46 میلیون تن گندله تولید شد در حالی سال پیش از آن 41.7 میلیون تن تولید شده بود. در بین یازده شرکت بزرگ تولید کننده این ماده معدنی، گل گهر با تولید 12.2 میلیون تن، رتبه نخست تولید این ماده را در اختیار داشت. پس از آن فولاد مبارکه با تولید 7.3 میلیون تن در جایگاه دوم ایستاد. میدکو با تولید 6.2 میلیون تن در رتبه سوم و فولاد خوزستان با تولید 5.5 میلیون تن در جایگاه چهارم قرار گرفت.
دیگر تولیدکنندگان شامل چادرملو با تولید 3.7 میلیون تن، اُپال پارسیان سنگان با تولید 3.4 میلیون تن، فولاد سنگان خراسان با تولید 3.3 میلیون تن، فولاد خراسان با تولید نزدیک به 1.6 میلیون تن، سناباد با 1.2 میلیون تن، سنگ آهن مرکزی با 748هزار تن و صبانور با تولید 500هزار تن بودند که در رتبه های بعدی تولید گندله سنگ آهن در سال گذشته جای گرفتند.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.