رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو درماه آبان، ۱۱ درصد افزایش یافت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۲ شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) در ماه آبان، ۶۰ هزار و ۵۰ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ هزار و ۹۴۳ تن بود.
میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ از سوی شرکت های طبس و البرز مرکزی به شرکت های داخلی، در ماه آبان ۹۹ به ۵۶ هزار و ۹۵۲ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۴۰ هزار و ۶۹ تن)، ۴۲ درصد رشد نشان می دهد.

شرکت های یاد شده در ماه آبان، ۱۵۷ هزار و ۶۴۱ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۸۴ هزار و ۶۵۷)، حاکی از افزایش ۸۶ درصی استخراج است.

افزایش ۳ درصدی تولید ۸ ماهه

شرکت های طبس و البرز مرکزی طی ۸ ماهه سال ۹۹ حدود ۴۷۱ هزار و ۵۳۸ تن کنسانتره زغال سنگ تولید و یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۰۲ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۴۵۶ هزار و ۷۸۰ تن تولید کنسانتره و یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۳۶ تن استخراج)، به ترتیب ۳ و ۵ درصد رشد نشان می دهد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.