رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیرعامل شرکت مس گفت: فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در فروردین ماه با افزایش 113 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 14 میلیون و 7 هزار و 946 میلیون ریال رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: فروش این شرکت در فروردین ماه با افزایش 113 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 14 میلیون و هفت هزار و 946 میلیون ریال رسید.

وی افزود: مقدار 33 درصد از درآمد شرکت در این مدت از طریق فروش صادراتی و 67 درصد از طریق فروش داخلی بوده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.