رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مصرف فولاد در برزیل در ماه گذشته میلادی 25 درصد رشد داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال بولتن، برزیل در ماه ژانویه سال جاری ملادی در مجموع 2 میلیون و 210 هزار تن فولاد مصرف داشته که این میزان فولاد در مقایسه با ژانویه 2020 در حدود 25 درصد رشد داشته است.

در ژانویه 2020 در مجموع یک میلیون و 770 هزار تن فولاد در برزیل مصرف شده بود.

بر اساس آمارهای ثبت شده، در ماه ژانویه فروش فولاد ساخت داخل در برزیل 24.9 درصد رشد داشته و به یک میلیون و 920 هزار تن رسید.

بر همین اساس در ژانویه 2020 فروش فولاد ساخت داخل در برزیل یک میلیون و 540 هزار تن بود.

منبع : ایراسین

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.