رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :
🔹 باید افرادی وارد این سازمان شوند که شخصیت آنها به این جایگاه ارزش بدهد، نه اینکه برعکس باشد!
🔹 برخی که ۴۰ سال است در صنعت حضور دارند و هیچ تحولی هم روی نداده، امروز بنا دارند وارد این سازمان شوند
🔹 من توصیه میکنم از این خانه به آن خانه نقل مکان نکنید، مبادا که همین خانه فعلی را هم از دست بدهید!