رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار حوزه معدن پیرامون نقش جوانان و بانوان متخصص معدنی و زمین شناس:

🔹 ما نباید در توزیع کار بین ها و آقایان فرق قائل شویم

🔹 باید جوانان و بانوان متخصص، مسئولیت های مدیریتی سازمان نظام مهندسی را بعهده بگیرند