رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آمارهای هشت ماهه امسال گویای رشد ۲.۴ درصدی اشتغال در بخش معدن باستناد پروانه های بهره برداری است که به رقم سه هزار و ۳۶۵ نفر رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای آن است که براساس مجوزهای صادر شده در هشت ماهه ابتدایی ۹۸ امکان اشتغال سه هزار و ۲۸۷ نفر در بخش معدن فراهم شده بود.

برابر آمار مورد بررسی از سهم اشتغال دو میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۹۱ نفر در دوره هفت ماهه مورد بررسی این گزارش، بخش معدن وصنایع معدنی سهم ۲۴.۲ درصدی را به خود اختصاص داد.

شمار افراد شاغل در واحدهای معادن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال ۵۹۸ هزار و ۹۴۶ نفر ثبت شده است.

افزایش ۵.۹ درصدی پروانه بهره برداری معدن

وزارتخانه مزبور در آمار خود از پروانه های بهره برداری معدنی در دوره هشت ماهه امسال، افزایش ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را ثبت کرده که به رقم ۴۱۰ فقره رسید.

سال گذشته در دوره فروردین لغایت آبان ماه تعداد ۳۸۷ فقره پروانه بهره برداری از معدن صادر شد.

ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع ذخایر در بین ۱۰ کشور جهان جای دارد و از نظر ذخایر شناسایی شده با ۵۷ میلیارد تن که ۳۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است در بین ۱۵ کشور جهان قرار دارد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.