رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

واردات فولاد به فرانسه از لحاظ مادی ۲۴٫۴ درصد کاهش داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از استیل اوربیز، در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش مادی واردات فولاد به فرانسه در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۱۹ به میزان ۲۴٫۴ درصد کاهش داشته است.

در این مدت ارزش واردات فولاد به فرانسه ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده است.

در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۰ فرانسه یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو لوله وارد کرده که در مقایسه با دوره مشابه ۲۰۱۹ یه میزاتن ۱۵٫۷ درصد کاهش داشته است.

در این دوره ارزش نورد سرد وارد شده فرانسه ۲۸۶ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار بوده که ۲۹٫۷ درصد کاهش داشته است.

اغلب کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۰ تولید چندانی نداشته اند و تولیدات صنعتی آنها نیز به دلیل تعطیلات ناشی از کرونا کم بوده است.

منبع : ایراسین

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.