رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

واردات میلگرد به آمریکا در ماه دسامبر 33.5 درصد کاهش داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از استیل اوربیز، واردات میلگرد به آمریکا در ماه دسامبر به 44 هزار و 464 تن رسید که این میزان در مقایسه با میلگرد وارد شده به آمریکا در ماه نوامبر 33.5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای ثبت شده، میلگرد وارد شده به آمریکا در ماه دسامبر 2020 در مقایسه با دسامبر 2019 میلادی، 7.5 درصد رشد داشته است.

از لحاظ ارزش مادی نیز در دسامبر 2020 میلادی 19 میلیون و 800 هزار دلار میلگرد وارد آمریکا شده، در حالیکه ماه دسامبر سال 2019 میلادی 22 میلیون و 600 هزار دلار میلگرد وارد آمریکا شده است.

عمده واردات میلگرد در ماه دسامبر به آمریکا از اسپانیا بوده است.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.