با توجه به داده های انجمن جهانی فولاد، میزان تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ و سال 2024 نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.


انجمن جهانی فولاد گزارشی از پیش ‌بینی کوتاه‌ مدت تقاضای فولاد در اواخر آوریل منتشر کرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد، تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۸۲ میلیارد تن خواهد رسید. این در حالی است که میزان تقاضای پیش بینی شده برای فولاد در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت.
فعالان بازار در روز شنبه (۲۹ آوریل) اعلام کردند با توجه به گزارش منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد در أواخر آوریل ۲۰۲۳، میزان تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۴، به ۱.۸۵ میلیارد تن خواهد رسید. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد میزان تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ درصد نسبت به مقدار پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
در این میان تحلیل گران بازار در روز شنبه (۲۹ آوریل) گزارش دادند انتظار می‌ رود که در سال ۲۰۲۳ بخش تولید در زمینه بهبود تقاضای فولاد پیشتاز باشد، اما باید توجه داشت که نرخ ‌های بهره بالا همچنان بر تقاضای فولاد تاثیر می ‌گذارد.

منبع: آرتان پرس