رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهراز رشد ۴۴درصدی صدور پروانه بهره برداری معدنی در استان طی سال گذشته خبر داد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از شاتا ، رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهراز رشد 44درصدی صدور پروانه بهره برداری معدنی در استان طی سال گذشته خبر داد.

رشید مرادی با اشاره به رشد شاخص‌های معدنی استان بوشهر، تصریح کرد : طی سال 1399 تعداد 13 فقره پروانه بهره برداری معدنی با پیش بینی هزینه سرمایه گذاری 270میلیارد ریال و اشتغال 82نفر در استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل(1398) از نظر تعداد44 ، از نظر سرمایه گذاری 309 و از نظر اشتغال 49 درصد رشد را نشان می دهند.

مرادی در ادامه گفت: دربازه زمانی مذکور تعداد 6فقره مجوز پروانه اکتشاف ، تعداد 3فقره گواهی کشف وتعداد47فقره مجوز اجازه برداشت صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (1398) در بخش صدور پروانه اکتشاف 100درصد و در بخش اجازه برداشت 46درصد رشد داشته است.

رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان بوشهر همچنین درخصوص وصول حقوق دولتی معادن گفت : طی سال ۱۳۹۹ بیش از68 میلیاردو160میلیون ریال حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن در استان وصول شده است که نسبت به سال 98 بیش از 95 درصد رشد داشته است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.