رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، برای ۱۳۵ طرح و پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که ۵.۲ درصد آن به طرح‌ها و پروژه‌های بخش معدن کشور اختصاص یافته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، بر این اساس آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در مدت ۱۱ ماهه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته، ۱۱۳.۲ درصد افزایش داشته است.

این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۱۳۵ طرح و پروژه است شامل ۸۸.۹ درصد طرح و پروژه صنعتی، ۵.۲ درصد پروژه‌ها و طرح‌های معدنی و ۵.۹ درصد متعلق به پروژه‌های تجاری است.

مجموع طرح‌های که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه برای سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است، به لحاظ تعداد، افزایش ۶۴ درصدی در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته ثبت کرده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.