رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید فولاد از سوی چهار شرکت بزرگ فولادسازی هند افزایش یافته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین تولید فولاد در چهار شرکت بزرگ فولاد سازی هند در فاصله ماه های اکتبر تا دسامبر ۶ درصد رشد داشته است.

این شرکت ها که شامل جی اس دبلیو، جیندال استیل، پاور لیمیتد و شرکت فولاد تاتا هستند در مجموع در فاصله اکتبر تا دسامبر ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن فولاد تولید کرده اند.

این میزان تولید ۶ درصد بیشتر از فولاد تولید شده از سوی این چهار شرکت در دوره مشابه سال گذشته بوده است.

در این دوره بیشترین حجم فولاد تولید شده از سوی شرکت تاتا بوده که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده است.

این شرکت همچنین در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ در حدود ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تن فولاد تولید کرده ۹ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.