رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید آهن و فولاد در آفریقای جنوبی بیش از 7 درصد کاهش داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از استیل اوربیز، در ماه دسامبر 2020 تولید فلزات اساسی و فولاد در آفریقای جنوبی در مقایسه با دسامبر 2019 به میزان 7.7 درصد کاهش داشته است.

با این وجود اما سطح تولیدات در این کشور در این ماه 1.8 درصد در مقایسه با سپتامبر 2019 رشد کرده است.

هر چند تولید فلز و فولاد در ماه دسامبر در این کشور کاهش یافته، اما تولید سازه های فلز در این کشور 9.2 درصد رشد داشته است.

آفریقای جنوبی یکی از صنعتی ترین کشورهای قاره آفریقا است و رونق صنعت در این کشور می تواند به نوعی موتور توسعه را در آفریقا به حرکت دربیاورد.

منبع : ایراسین

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.