رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

خالص تولید برق محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در نیروگاه ۸۲۵۶۹۳ مگاوات ساعت بوده است، در حالیکه خالص پیش بینی تولید برق در سه ماهه اول ۱۴۰۰، ۶۶۸۹۰۰ مگاوات ساعت بود که نسبت به پیش بینی تولید ۲۳ درصدی افزایش تولید محقق شده را نشان می دهد. این در حالی بود که در خرداد ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۲ روز در واحد ۱ گازی، تعمیرات سنگین تنظیم میکسینگ چمبرهای واحد به علت شروع دفرمگی ناخواسته آنها انجام گرفت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی چادرملو ، خالص تولید برق محقق شده در سه ماهه اول سال 1400 در نیروگاه 825693 مگاوات ساعت بوده است، در حالیکه خالص پیش بینی تولید برق در سه ماهه اول 1400، 668900 مگاوات ساعت بود که نسبت به پیش بینی تولید 23 درصدی افزایش تولید محقق شده را نشان می دهد. این در حالی بود که در خرداد ماه 1400 به مدت 12 روز در واحد 1 گازی، تعمیرات سنگین تنظیم میکسینگ چمبرهای واحد به علت شروع دفرمگی ناخواسته آنها انجام گرفت.

مقدار تولید انجام شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 1399 هم به مقدار 8.6 درصد افزایش داشت.

همچنین مصرف سوخت گازوئیل در سه ماهه اول سال 1400 به درخواست واحد دیسپاچینگ ملی برق و گاز، افزایش چشمگیری داشته است (5.529.000 لیتر) که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1399 رشد 368 برابری را نشان می دهد و در 5 سال گذشته هم بی سابقه بوده است.

شایان ذکر است آموزش پرسنل نفر ساعت o&m نیروگاه در سه ماهه اول امسال 540 نفر ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سه ماهه اول سال 1399 (52 نفر ساعت) رشد 10.4 برابری را داشته است.