رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بررسی آمارهای هشت ماهه امسال گویای آن است که هزینه عملیات اکتشاف در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد ۹ درصدی به ۸۴۴ میلیارد ریال رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا، برابرداده های وزارتخانه مزبور، هشت ماهه ابتدایی سال گذشته هزینه عملیات اکتشاف به رقم ۷۷۴ میلیارد ریال رسید.

پیش از این وزارت صنعت، معدن وتجارت آمار داد: هزینه عملیات اکتشاف ۲۴۲ معدن کشف شده در نیمه نخست امسال بیش از ۵۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

رشد ۱۲.۵ درصدی پروانه اکتشاف

آمارپروانه های اکتشاف در مدت هشت ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۲.۵ درصدی به ۶۴۷ فقره رسید.

وزارتخانه یاد شده در داده‌های آماری خود، شمار پروانه‌های اکتشافی در هشت ماهه ابتدایی پارسال ر ا ۵۷۵ فقره ثبت کرد.

براساس آمارهای مربوط به صدور پروانه اکتشاف معدنی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸.۷ درصدی به رقم ۴۷۵ فقره رسید.

جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می‌دهد که سال گذشته (۱۳۹۸) تعداد ۴۳۷ فقره پروانه اکتشاف معدنی در ۶ ماه ابتدایی صادر شده بود.

رشد گواهی کشف در هشت ماه ۹۹

آمار مورد بررسی نشان می‌دهد که شمار گواهی کشف صادره نیز در دوره این گزارش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ از رشد ۵.۳ درصدی برخوردار شد.

تعداد گواهی کشف صادر شده در هشت ماهه امسال به رقم ۳۳۹ فقره رسید، درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۳۲۲ فقره ثبت شده بود.

علاوه براین در مدت فروردین لغایت شهریور ماه امسال تعداد ۴۷۲ فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ افزایش هشت درصدی را نشان می‌دهد.

داده‌های مورد بررسی گویای آن است که صدور گواهی کشف معدنی در نیمه نخست امسال به ۲۴۲ فقره رسید که در مقایسه با نیمه ابتدایی سال گذشته ۱.۳ درصد رشد یافت.

وزارت صنعت پیش از این آمار داد که پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور فعالیت دارند و پارسال ۴۱۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج شد، درعین حال سهم مصالح ساختمانی بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد از کل استخراج است.

براساس برنامه پیش‌بینی شده وزارت صنعت، قرار است میزان ذخایر معدنی موجود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد. ضمن اینکه آمارهای قبلی میزان ذخایر شناسایی شده را ۵۷ میلیارد تن برآورد شده بود که حدود ۳۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است.

علاوه بر این پیش‌بینی شده امسال بالغ بر ۳۰ درصد بر میزان استخراج مواد معدنی افزوده شود و برآورد بیش از ۵۰۰ میلیون تن شده است.

وزارتخانه مزبور انتظار دارد تا پایان امسال میزان تولیدات معدنی در قالب جهش تولید حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یابد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.