امیرحسین نادری | مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی

امیرحسین نادری

سمت فعلی:

🔸مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

سوابق اجرایی

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان

🔸معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

🔸مدیرعامل سابق شرکت ملی فولاد ایران

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت فولاد خراسان

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت فولاد تاراز

🔸رییس و عضو هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان

🔸مشاور رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو

نادری - کاتالیست ایرانیان

مدیر عامل «ومعادن» در بازدید از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان تاکید کرد:
تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات با اشاره به اهمیت بومی‌سازی دانش و جایگاه آن در بخش تولید، ساخت کالاهای دانش بنیان را تحقق

گسترش همکاری‌های ایمیدرو و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات/ سرمایه‌گذاری‌های سنگین «ومعادن» در طرح‌های توسعه

نشست مشترک مدیران ایمیدرو و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به منظور بحث و تبادل نظر، تشریک مساعی و هماهنگی‌های لازم در فعالیت‌های جاری