رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آمار حاکی از آن است که چین در ماه نوامبر تمایل زیادی به واردات بیلت و اسلب داشت و این نیاز را با خرید از برزیل و چند کشور آسیایی رفع نمود. چشم انداز بازارهای ورق گرم و میلگرد خیلی خوب بود و در نوامبر رشد قیمت های خوبی داشتند از این رو تمایل به خرید محصولات نیمه تمام فولادی نیز ادامه داشت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا، محدودیت های تولیدی پاییز و زمستان در استان تانگشان که مرکز تولید بیلت چین است نگرانی از محدودیت عرضه را افزایش داده و قیمت ها را بالاتر برده بود.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.