رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس جمهور برزیل تأکید کرد که پنج اقتصاد بزرگ نوظهور در گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می توانند نقش مهمی در عبور اقتصاد جهان از بحران کرونا داشته باشند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از راشاتودی، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل تأکید کرد که پنج اقتصاد بزرگ نوظهور در گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می توانند عبور اقتصاد جهانی از بحران کرونا را تسهیل کنند.

بولسونارو روز سه شنبه در اجلاس مجازی بریکس گفت: قدرت اقتصادهای در حال ظهور برای بهبود اقتصاد بین المللی مهم است.

بولسونارو در ادامه تأکید کرد که نخستین جلسه بریکس در یکی از جدی ترین بحران های تاریخ در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد.

در آن زمان، این گروه به عنوان بریک شناخته می شد و شامل برزیل، روسیه، هند و چین بود. حرف آخر نام این گروه یعنی “س” پس از پیوستن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ اضافه شد.

اعضای بریکس BRICS بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل و حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می دهند.

بولسونارو گفت: در حالی که جهان اکنون با بحران بسیار دشواری روبرو است، کشورهای بریکس می توانند به عنوان بخشی از تلاش های کلی برای غلبه بر بحران کووید_۱۹ در بهبود وضعیت اقتصاد جهانی نقشی اساسی داشته باشند.

رئیس جمهور برزیل در ادامه تأکید کرد که بازگشت به رشد اقتصادی به همکاری بیشتر ملت ها بستگی دارد. به گفته وی، هماهنگی بین کشورها بیش از اقدامات سازمان های بین المللی می تواند به بهبود اوضاع کمک کند.

منبع : تسنیم

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.