رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در سه ماه نخست سال 2021 تولید سنگ آهن شرکت معدنی واله 14.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته 68 میلیون تن ثبت شد. البته میزان تولید نسبت به برآورد قبلی 72 میلیون تنی 5.5 درصد کمتر بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، علت میزان رشد تولید سالانه افزایش تدریجی فعالیت برخی معادن این شرکت در سال 2020 و کاهش بارش باران در ژانویه سال جاری بوده است. قابل ذکر است میزان تولید این شرکت معدنی بزرگ نسبت به سه ماهه قبل 19.5 درصد افت داشته که به دلیل شرایط آب و هوایی این فصل بود.

انتظار می رود امسال این شرکت معدنی 83 درصد سهم رشد تولید سنگ آهن دنیا را در دست داشته باشد. برای کل سال نیز میزان ظرفیت تولید 327 میلیون تنی اعلام شده است. البته قبل از فاجعه شکست سد در سال 2018 میزان ظرفیت تولید آن 385 میلیون تن بود. برای سال جاری نیز برآورد تولید 315 تا 335 تنی شنیده شده است. سال گذشته این شرکت معدنی اظهار داشت که قصد دارد تا پایان سال 2022 یا اوایل 2023 میزان ظرفیت تولید سنگ آهن خود را به 400 میلیون تن برساند.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.