رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: شرکت ها

فولاد مباركه نماد صنعت سبز كشور

مدیر ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست فولاد مبارکه عنوان کرد؛
فولاد مبارکه؛ در مسیر تحقق صنعت سبز و توسعه پایدار

شرکت فولاد مبارکه متعهد به حفظ محیط‌زیست، احترام به حقوق آیندگان، ذی‌نفعان، به حداقل رساندن ردپای محیط‌زیستی خود در راستای دست‌یابی به صنعت سبز و توسعه پایدار است. شرکت فولاد

نقش بسزای نظم و ترتیب محیط كارگاه در ایجاد شرایط ایمن

معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه در سومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مطرح کرد:
نقش بسزای نظم و ترتیب محیط كارگاه در ایجاد شرایط ایمن

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه در سومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این شرکت گفت: نظم و ترتیب در محیط کارگاه نقش بسزایی در ایجاد شرایط ایمن و پیشگیری

وجیه الله جعفری

جعفری در نشست با کارگروه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در صنعت فولاد اعلام کرد:
آمادگی همکاری ایمیدرو با نهادها برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: این سازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی است. وجیه ا… جعفری در نشست اعضای کارگروه بهینه

ایمیدرو

امکان سنجی تولید فولاد سبز

ایمیدرو پروژه “امکان سنجی تولید فولاد” سبز در کشور را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این مهم با همکاری ایمیدرو و