رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: ذوب آهن اصفهان

بررسی راهکارهای حمایت از ذوب آهن اصفهان

بررسی راهکارهای حمایت از ذوب آهن اصفهان

مصطفی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی و عباس رضایی استاندار اصفهان طی نشستی با هیات مدیره ذوب آهن اصفهان به بررسی شرایط کنونی و راهکارهای تقویت وحمایت از این مجتمع