رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: اقتصاد

روز خوب بورس های جهان

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان صعود کردند. به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، وضعیت اقتصادی در نقاط مختلف کماکان رو به بهبود است. در انگلیس، بانک مرکزی

نرخ طلایی دلار در اقتصاد ایران چند است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در صورتی که شوک جدید و شدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود، بهبود در وضعیت برخی شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰ ممکن خواهد بود.

ریزش بورس های جهان از ترس کرونای هندی

نگرانی از گسترش گونه هندی کرونا به جهان، بورس های مختلف را فرو ریخت. به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا ، نگرانی از وضعیت هند به دلیل فروپاشی

دو معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط کنونی، اقتصاد ایران باید برای دو معضل تحریم و دیوانسالاری گسترده دولتی راهکار پیدا کند. به گزارش معدن مدیا به نقل از اتاق