رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان ماده شیمیایی کلکتور جهت جداسازی فسفر از کانی های آهنی در سیستم فلوتاسیون را به فراخوان عمومی گذاشت.


شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان ماده شیمیایی کلکتور جهت جداسازی فسفر از کانی های آهنی در سیستم فلوتاسیون را به فراخوان عمومی گذاشت.

چادرملو از کلیه شرکت ها و تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت به عمل آورد تا درصورت دارا بودن این امکان در فراخوان مذکور شرکت نمایند و مستندات خود را حدامثر تا تاریخ ۹ آذر ماه به ایمیل این شرکت که در تصویر بالا قابل مشاهدده است ارسال نمایند.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.