رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد شرایط جهت تامین دستگاه های حفاری دعوت به عمل آورد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از معدن نیوز، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد شرایط جهت تامین دستگاه های حفاری دعوت به عمل آورد.

دستگاه های مورد نظر کچاد شامل دستگاه حفاری مغازه گیری تا عمق ۲۰۰۰ متر، دستگاه مغزه گیری تا عمق بیش از ۲۰۰۰ متر و دستگاه حفاری مغازه گیری RC با عنق بیش از ۲۵۰ متر می باشد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.