رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

پس از تعطیلات سال نو میلادی فولادسازان چینی در بازار صادرات ورق سرد و گالوانیزه پیشنهاد داده اند در حالی که اواخر دسامبر نوسانات شدید بازار داخلی موجب شد از بازار صادرات خارج شوند. قیمت پیشنهادی جدید ورق سرد ۸۰۰ تا ۸۳۰ دلار و ورق گالوانیزه ۸۳۰ تا ۸۶۰ دلار هر تن فوب شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، ثبات قیمت ها در بازار داخلی در هفته نخست ژانویه صادرکننده ها را تشویق کرد در بازار صادرات پیشنهاد دهند. انتظار می رود از اواسط ژانویه تقاضا بهتر شود.

منبع: metal expert
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.