رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در حالی که قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین به اوج دو سال اخیر رسیده صادرکننده های چینی نیز قیمت های پیشنهادی را بالاتر برده اند. در بازار صادرات آخرین قیمت پیشنهادی با ۱۵.۱۲ دلار رشد به حدود ۵۹۲ دلار هر تن فوب رسیده است. برخی تا ۶۰۵ دلار نیز پیشنهاد داده اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در حالی که قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین به اوج دو سال اخیر رسیده صادرکننده های چینی نیز قیمت های پیشنهادی را بالاتر برده اند. در بازار صادرات آخرین قیمت پیشنهادی با ۱۵٫۱۲ دلار رشد به حدود ۵۹۲ دلار هر تن فوب رسیده است. برخی تا ۶۰۵ دلار نیز پیشنهاد داده اند.

در بازار داخلی نیز آخرین قیمت ورق گرم ۶۴۰ تا ۶۴۲ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده در حالی که جمعه اخیر ۶۳۱ تا ۶۳۲ دلار بود.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.