رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عرضه کنندگان ورق گرم چین به دنبال افزایش قیمت ها هستند. علت اصلی این روند نیز احتمال کنسلی معافیت های صادراتی ورق گرم، رشد بازار فیوچرز و بهبود بازار داخلی و بازارهای جهانی بود. اغلب صادرکننده های چینی قیمت های پیشنهادی را از 810 تا 920 دلار هر تن فوب هفته قبل به 870 تا 930 دلار هر تن فوب رساندند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در بازار داخلی نیز 7 دلار رشد قیمت مشاهده شده که بیشتر به دلیل رشد بازار های فیوچرز بود.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.