رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عرضه کنندگان چینی قیمت ورق گرم صادراتی را یک هفته گذشته بالا بردند. با این که به صادر کننده ها هشدار داده شده ممکن است معافیت های مالیاتی صادرات حذف شود ولی فعالیت بازار صادرات ورق گرم چین کمی بهبود داشت. قیمت ها در بازار داخلی نیز رشد داشته که به لطف بهبود تقاضای صنایع مصرف کننده و رشد بازارهای فیوچرز و کاهش تولید تانگشان بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، ورق گرم صادراتی چین 15 تا 70 دلار رشد هفتگی داشته 780 تا 920 دلار هر تن فوب ثبت شد. چنین اختلاف قیمتی به دلیل سیاست متفاوت کارخانه ها برای رویارویی با حذف معافیت مالیاتیست. آنهایی که ارزان تر پیشنهاد می دهند قصد دارند هر ضرر ناشی از کاهش معافیت مالیاتی را با خریدار سهیم شوند. کسانی که بالا پیشنهاد داده اند همه ریسک مربوطه را پذیرفته اند.

در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم 14 تا 15 دلار رشد هفتگی داشته است.

منبع: metal expert

ترجمه: مونا تابان

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.