رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

چین قصد دارد علی رغم ممنوعیت واردات زغال سنگ استرالیا اجازه ترخیص چندین محموله زغال سنگ استرالیا را بدهد. ظاهرا این اقدامی با هدف نشان دادن حسن نیت به کشورهایی است که دریانوردانشان در آن کشتی ها هستند. این اقدام نشانگر آن نیست که چین به دنبال رفع ممنوعیت واردات زغال سنگ استرالیاست و روشن نیست که این محموله ها توسط گمرک ترخیص می شوند یا نه. ظاهرا به برخی از کشتی ها که ماه هاست به دلیل این ممنوعیت در دریا گیر کرده اند اجازه داده می شود کارکنان خود را که از کشورهای مختلفی هستند عوض کنند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، هنوز معلوم نیست به چند کشتی اجازه تخلیه بار داده می شود در حالی که تاکنون 61 کشتی که حامل زغال سنگ استرالیا هستند منتظر دریافت اجازه تخلیه بار در خارج بنادر چین هستند. این کشتی ها بین عدم اجازه مقامات چینی برای تخلیه بار و از طرفی خریدارها که اجازه نمی دهند آنجا را ترک کنند گیر افتاده اند.

با ادامه دار شدن این داستان نگرانی های حقوق بشری برای 1200 دریانورد حاضر در این کشتی ها جدی تر شده است. شنیده شده ماه گذشته یکی از دریانوردان استرالیایی از شدت فشار وارده از این وضعیت ناخوشایند دست به خودکشی زده بوده است.

منبع: mining.com

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.