رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

براساس انتشار گزارش ماهانه انجمن آهن و فولاد چین موسوم به سیسا (CISA) در ۲۱ ماه می، در پی اخطارهای شدید دولت مرکزی چین درباره افزایش سرسام آور قیمت کامودیتی های فله احتمالا قیمت های فولاد داخلی چین در دوره آتی تثبیت می گردد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی، قیمت های داخلی فولاد چین پس از تعطیلات روز ملی کارگر (از اول تا ۵ می)، شاهد افزایش چشمگیری بود که ناشی از تقویت بهای کامودیتی های فله در بازار جهانی، افزایش نقدینگی جهانی و انتظارات بیشتر بازار برای بهبود تقاضای فولاد می باشد.

با این حال با سرد شدن تمایالات بازار و به دنبال هشدارهای دولت چین در مورد قیمت های مهارنشدنی کامودیتی ها، قیمت ها از اواسط ماه می سریعا عقب نشینی کرد.

 

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.