رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آخرین قیمت قراضه سنگین 20-80 وارداتی در ترکیه 2.5 دلار رشد داشته به 462.5 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا، انتظار می رود این هفته فعالیت بازار کم باشد چون قیمت ها صعودی است. برخی پیشنهاد ها را تا 470 دلار هر تن سی اف آر نیز رسانده اند.

منبع: platts
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.