رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

صادرکننده های میلگرد ترکیه پس از آن که هفته قبل توانستند در 625 تا 635 دلار فروش داشتند قیمت های پیشنهادی خود را به 635 تا 650 دلار هر تن فوب افزایش داده اند. بهبود بازار قراضه نیز به این رشد قیمت کمک کرده است. تقاضای بازار جنوب شرق آسیا به صادر کننده های ترکیه کمک نموده، اما افزایش نرخ یورو نسبت به دلار اخیرا قیمت فولاد را بالا برده و تقاضای واردات را افزایش داده است. همچنین مفتول صادراتی ترکیه نیز از 680 تا 710 دلار به 700 تا 710 دلار هر تن فوب رسیده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت قراضه وارداتی در ترکیه از 423 دلار اوایل آوریل به حدود 435 دلار هر تن سی اف آر بهبود یافته است.

منبع: MB

ترجمه: مونا تابان

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.