رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: سعی داریم تمام مشوق‌های موجود برای صادرات را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق دهیم. همچنین در بخش معدن مهم‌ترین موضوع جلوگیری از خام فروشی و تدوین یک ایده راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده در این حوزه است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین حمید زادبوم در ادامه افزود: باتوجه به معاونت های تخصصی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، بخشی از برنامه ها برای توسعه صادرات در معاونت های مربوط به حوزه ها تدوین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه و تجارت یک برنامه کلی را دنبال می‌کند در ادامه افزود: برای بخش معدن مهم‌ترین ایده کلی و راهبردی ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی است و این موضوع یک استراتژی کلی است.

زادبوم در ادامه با بیان این مطلب افزود: به عنوان مثال برای انتخاب صادرکنندگان نمونه از بخش های مختلف شرکتی انتخاب می شود که ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده؛ در این راستا خوشبختانه مطالعاتی مبنی بر اینکه بخش های معدنی که صادرکننده مواد خام هستند، درصورتی که تولیدات آنها بیش از نیاز فرآوری و صنایع کشور باشد، صادرات انجام دهند تا به فرآوری و ارزش افزوده بیشتر دست یابند.

به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، امسال برنامه های مشوق صادراتی این سازمان که مصوب مجلس شورای اسلامی است، برای تمامی صادرکنندگان بوده اما بگونه ای طراحی شده تا ایجادکنندگان ارزش افزوده بالاتر، استفاده بیشتری از این مشوق ها داشته باشند.

زادبوم همچنین درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز گفت: از آبانماه امسال، این موضوع به وزارت صمت محول شده و بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم با ما را دارد. درواقع از آبان ماه به بعد روش های جدیدی برای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال 98 به بعد طراحی، همچنین مصوبه تکمیلی نیز طراحی شده تا مصوب قبلی را تکمیل کند.

به گفته رییس سازمان توسعه و تجارت، کارگروهی عملیاتی از معاونت های عملیاتی وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و… تشکیل شده تا مسائل تعهدات ارزی صادرکنندگان در گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای برای حل مشکلات این افراد در کارگروه بررسی و پیگیری شود.

زادبوم همچنین خبر داد که مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان با دقت توسط کمیته اقدام ارزی که به دستور وزیر تشکیل شده پیگیری می شود.