رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کامبیز مهدی‌زاده مشاور عالی معاون علمی – فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: در گذشته میزان توسعه یافتگی یک کشور را با تعداد کارخانه های ذوب آهن و سیمان آن می سنجیدند در حالیکه امروزه توسعه فناوری است که سطح پیشرفت را در کشورها نشان می دهد.

سعید غریب خواجه، مدیر سازمان عامل توسعه و استقرار منطقه ویژه عنوان کرد: این که ما در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون با سرعت کمتری نسبت به سایر حوزه ها حرکت کرده ایم، به علت این است که نگاه سنتی به این حوزه داشته ایم؛ همچنین تاکنون متکی به اقتصاد دولتی بوده ایم. عدم توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان، توسعه را به تأخیر می اندازد اما ما امیدواریم که با راه اندازی این منطقه ویژه عقب ماندگی ها را جبران کنیم و بتوانیم بخش خصوصی را توسعه دهیم.

لینک مستقیم آپارات:

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.