رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بزرگمهر غفرانی مشاور معدنی چادرملو در کنفرانس آنلاین معدن گفت: چادرملو اکنون در حال اکتشافات گسترده در ۳۰۰ کیلومتری این معدن است و امیدواریم ذخایر خوبی کشف کنیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، وی ادامه داد: متاسفانه تا ۲/۵سال دیگر سنگ آهن در معدن اصلی چادرملو خواهیم داشت که خطری برای صنعت فولاد است. زیرا چادرملو ۲۱ درصد صنعت فولاد را پشتیبانی می‌کند.

به گفته غفرانی، معدن دی ۱۹ در حال اکتشافات تکمیلی است و در این زمینه مجوزهایی اخذ شده است. این معدن به صورت شراکتی به همراه شرکت سنگ آهن مرکزی در اختیار چادرملو است و امیدوارم حدود ۴ سال به عمر معدن چادرملو بیفزاید.

غفرانی گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شرکت سرمایه گذاری امید یک شرکت اکتشافی را ایجاد کرده و امیدواریم این شرکت بتواند فعالیت اکتشاف به ویژه اکتشاف آهن در کشور داشته باشد.

به گفته وی، در کشور هزینه آنچنانی از سوی شرکتهای معدنی در ا‌کتشاف انجام نشده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.