رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت فولاد خراسان با نماد “فخاس” گزارشی از میزان تولید و فروش محصولاتش را در پایان آبان ماه ۹۹ منتشر کرد این گزارش ماهانه نشان می دهد در مدت ۸ماهه ۹۹ با رشد فروش ۴۳درصدی همراه شده و محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی و شمش فولاد در بازار خارجی پرفروش بوده اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، میزان فروش ماهیانه شرکت فولاد خراسان در آبان ماه امسال ۵,۷۹۶,۳۸۹ میلیون ریال بوده است که از این رقم بخش اندکی حاصل از صادرات بوده است. چراکه سهم حاصل از فروش محصولات در بازار داخلی به میزان ۵,۷۷۶,۹۲۶میلیون ریال بوده و تنها ۱۹,۴۶۳میلیون ریال حاصل از صادرات فولاد خراسان به دست آمده است.

بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین میزان فروش داخلی شرکت فولادخراسان در آبان ماه امسال، محصولات سبک ساختمانی – داخلی بوده است؛ به این ترتیب که از فروش۳۰هزارو۷۲۲تن از این محصول، مبلغ ۳,۳۷۶,۲۸۲ میلیون ریال بدست آمده است و بعد از آن بیشترین فروش مربوط به شمش داخلی و فروش ۲,۳۴۷,۰۹۴میلیون ریالی بوده است.

همچنین بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آبان ماه امسال نیز همچون بازار داخلی، محصولات سبک ساختمانی- صادراتی بوده است و از فروش ۱۸۱تن از این محصول، رقم ۱۹,۴۶۳ میلیون ریال حاصل شده است .

این گزارش می افزاید: شرکت فولاد خراسان در مدت ۷ ماهه اول سال فروشی بالغ بر ۳۷,۵۵۴,۴۶۸میلیون ریال داشته که از این میزان فروش، سهم بازار داخلی برابر با ۳۲,۳۰۴,۴۸۳میلیون ریال بوده و بازار صادراتی نیز عدد ۵,۲۴۹,۹۸۵میلیون ریال را از آن خود کرده است.

لازم به ذکر است که در مدت ۷ ماهه ۹۹ بیشترین محصول فروخته شده در بازار داخلی نخست محصولات سبک ساختمانی داخلی و بعد از آن شمش فولاد بوده است. البته این موضوع برای بازارهای صادراتی به گونه ای دیگر رقم خورده است. به این شکل که بخش عمده صادرات صورت گرفته در این ۷ ماه شمش صادراتی بوده که فروش حاصل از فروش ۶۸,۰۶۱تن فولاد برابر با ۴,۸۶۰,۸۸۰میلیون ریال شده و مابقی درآمد حاصل از فروش محصولات سبک ساختمانی بوده است.

در مجموع می‌توان گفت شرکت فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴۳,۳۵۰,۸۵۷میلیون ریال درآمد داشته که در مقایسه با فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته که عدد ۳۰,۲۳۲,۰۱۲میلیون ریال ثبت شده با رشد ۴۳درصدی فروش همراه شده است.

لازم به ذکر است از رقم حاصله در ۸ ماه ۹۹ سهم بازار داخلی ۳۸,۰۸۱,۴۰۹میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز ۵,۲۶۹,۴۴۸میلیون ریال بوده است.

همچنین شرکت فولاد خراسان در این مدت یک میلیون و ۷۴هزارو۱۵۸تن گندله، ۸۲۸هزارو۹۷۳تن آهن اسفنجی، ۲۹۳هزارو۹۰۲تن شمش داخلی و ۳۵۱هزارو۷۸۲تن محصولات سبک ساختمانی تولید کرده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.