رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت قراضه حاصل از بازیافت کشتی در بازار داخلی ترکی به 370 دلار هر تن رسیده است. افت قیمت قراضه وارداتی و تداوم بهبود ارزش لیر ترکیه علل این افت بودند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت قراضه وارداتی سنگین 20-80 در ترکیه آخرین بار 394 دلار بوده که حدود 4 دلار افت داشت. از این رو کارخانه ها قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را پایین آوردند.

بدین ترتیب از اوساط دسامبر تاکنون قیمت قراضه حاصل از بازیافت کشتی در ترکیه تا 90 دلار هر تن افت داشته است.

منبع: platts

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.