رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

طی ۹ ماهه امسال اشتغال پروانه بهره برداری صنعتی ۲۸٫۶ درصد رشد کرده و اشتغال پروانه بهره برداری معدنی ۰٫۳ درصد افت داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از فارس، طی ۹ ماهه امسال میزان اشتغال جوازهای تأسیس صنعتی ۶۲۷ هزار و ۵۴۸ نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۷٫۸ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در این مدت اشتغال پروانه بهره برداری صنعتی با رشد ۲۸٫۶ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال قبل به ۹۷ هزار و ۱۲ فقره رسیده است.

در مقابل، اشتغال پروانه بهره برداری معادن در ۹ ماهه امسال ۳ هزار و ۷۰۴ فقره بوده که افت ۰٫۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.