رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

یک گروه بین المللی از دانشمندان، تکنیک جدیدی برای استخراج را آزمایش کرده اند که با استفاده از میدان های الکتریکی ، به جای حفاری ، فلزات را از سنگ سخت معدن استخراج می کند. محققان اظهار داشتند این روش شامل نصب الکترودها در داخل یک سنگ معدنی معین و استفاده از جریان الکتریکی است که می تواند توسط فرایندی به نام جابجایی یا مهاجرت الکترودی باعث انتقال فلزات دارای بار الکتریکی مانند مس شود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ،این روش را الکتروجنبشی می نامند و قبلاً برای جداسازی فلزات از خاکستر ، فاضلاب ، خاکها و باطله های معدنی استفاده می شده است اما برای بازیابی فلزات از بدنه سنگ معدن های سالم به کار نرفته بود. در این روش، فلزات به جای استفاده از روشهای سنتی برای استخراج و تراشیدن و کندن مقادیر زیادی از سنگ معدن از خاک، در داخل سنگ معدن استخراج می شوند.

روش های سنتی حفاری مواد معدنی منجر به ایجاد مقدار زیادی پسماند های جامد روی سطح زمین می شود که باید دفع شوند ، در حالی که این روش جدید بطور چشمگیری هدر رفت را کاهش می دهد.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.