رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کامبیز مهدی زاده، مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

+ ایران بهشت زمین شناسی دنیاست

+ تولید این مستندات نباید متوقف شود و این کار مختص دولت خاصی نیست و باید ادامه پیدا کند.

+ آینده ایران را فناوری می سازد، نه بشکه های نفت!

 

بخش کوتاهی از صحبت های ایشان را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید: