رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تعداد پروانه های اکتشاف صادر شده در هشت ماه سال جاری با رشد ۱۲٫۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ همراه شد. طی این مدت شاخص های اشتغال، صدور پروانه اکتشاف،‌ گواهی کشف و پروانه بهره برداری نیز افزایش پیدا کرد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو به نقل از آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت،‌ از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه ۶۴۷پروانه اکتشاف در کشور صادر شد در حالی که در هشت ماه سال قبل ۵۷۵ پروانه اکتشاف صادر شده بود.
همچنین تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده برای معادن نیز از رقم ۳۲۲ هشت ماه سال ۹۸ به ۳۳۹ امسال رسد که نشان از افزایش نزدیک به ۶درصدی در این بخش می دهد.
میزان اشتغال حاصل از پروانه های بهره برداری به ۳هزار و ۳۶۵ نفر رسید که ۲٫۴درصد بیش از رقم اشتغال مدت مشابه سال گذشته است.
از سوی دیگر صدور گواهی کشف نیز در این مدت با افزایش ۵٫۳درصدی به رقم ۳۳۹ رسید.
ارزش سرمایه گذاری گواهی کشف صادر شده در هشت ماه ابتدای امسال با ۹درصد رشد همراه شد و به ۸۴۴ میلیارد ریال رسید.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.