رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ از نمادهای مثبت شاخص کل بورس امروز بازار سرمایه بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از صدای بورس، توسعه‌معادن‌وفلزات‌ در بازار اول بورس قرار داد. در معاملات امروز نماد «ومعادن»، حقیقی ها بیشترین سهم خرید را به خود اختصاص دادند و معادل ۷۲ درصد خرید این سهم در دست حقیقی ها بود و در مقابل ۲۷ درصد این سهم را حقوقی ها خریدار بودند.

در مقابل خرید هم حقوقی ها بیشترین فروش این سهم را آن خود کردند و این سهم را با ۱۸ میلیون سهم معادل ۵۸ درصد را به فروش رساندند و حقیقی ها نیز ۴۲ درصد معادل ۱۳میلیون سهم را فروختند.
این نماد امروز با ۴.۲ درصد افزایش نسبت به معاملات پایانی با قیمت ۱۱.۶۷۰ ریال بسته شد.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.