رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در بازار داخلی چین قیمت ورق گرم بالا رفته است. در بازار صادرات آن عرضه کننده ها دست از پیشنهاد قیمت برداشتند از این رو خریداران در قیمت های بالاتر درخواست داده اند. در بازار داخلی قیمت ورق گرم تا 6 دلار رشد داشته 692 تا 696 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در بازار صادرات نیز قیمت 5 دلار رشد داشته 649 دلار هر تن فوب است.

منبع: MB

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.