رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیر اکتشاف ایمیدرو از شناسایی 1700 محدوده امیدبخش معدنی به مساحت 110 هزار و 80 کیلومتر مربع در سراسر کشور خبر داد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، علی اصغر زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: تا نیمه نخست اسفند 99، فعالیت فاز شناسایی و پی جویی حدود 478 هزار و 343 کیلومتر مربع پهنه خاتمه یافته و آزاد شده است. وی ادامه داد: از این میان، 66 هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی واگذار شده و 123 هزار و 827 کیلومتر مربع پهنه هم در حال کار است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به اینکه براساس قوانین پروانه اکتشاف باید توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان برای ایمیدرو صادر شود، تصریح کرد: تاکنون، برای 492 محدوده به مساحت 32 هزار و 120 کیلومتر مربع درخواست پروانه اکتشاف شده و مابقی محدوده ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های مربوطه واگذار شده است.
وی افزود: 63 پروانه اکتشاف در مواد معدنی مختلف نظیر سرب و روی، طلا، مس، آهن، زغال سنگ، شورابه و غیره به نام ایمیدرو و شرکت های تابعه صادر شده است که کار عملیات اکتشاف در محدوده های دارای پروانه در حال پیگیری است. 30 محدوده نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارد و برای 4 محدوده، گواهی کشف صادر شده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.