رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ دو شرکت زیرمجموعه ایمیدرو طی ۹ ماهه امسال، ۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تولید این ماده در ماه آذر، با ۲۶درصد رشد همراه شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۲ شرکت زیرمجموعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۵۳۵ هزار و ۳۹ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۰۶ هزار و ۹۹۳ تن بود.
همچنین این شرکت ها طی ۹ ماهه امسال، یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۶ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۷۷ تن)، ۸ درصد رشد نشان می دهد.
میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ از سوی شرکت های طبس و البرز مرکزی به شرکت های داخلی طی ۹ ماهه امسال نیز ۴۹۹ هزار و ۵۱۵ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۲۶ هزار و ۸۶۱ تن)، ۵ درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش ۶۲درصدی استخراج در آذر

میزان تولید کنسانتره شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه آذر ۹۹ به ۶۳ هزار و ۵۰۱ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۰ هزار و ۲۱۳ تن)، ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.
شرکت های یاد شده در ماه آذر، ۱۳۵ هزار و ۹۱۴ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۸۳ هزار و ۹۴۱ تن)، حاکی از افزایش ۶۲ درصدی استخراج است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.