رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو طی سال 99، حدود 8 درصد افزایش یافت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایمیدرو ، 2 شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 715 هزار و 830 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 664 هزار و 568 تن بود.
از این میزان، 616 هزار و 159 تن توسط شرکت زغال سنگ طبس و 99 هزار و 671 تن از سوی شرکت البرز مرکزی کنسانتره زغال سنگ تولید شد.

افزایش 5 درصدی میزان استخراج

همچنین طی 12 ماهه امسال، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی یک میلیون و 669 هزار و 515 تن ماده معدنی استخراج کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و 585 هزار و 531 تن)، 5 درصد رشد نشان می دهد.
میزان ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی نیز طی 12 ماهه اخیر 698 هزار و 184 تن بود که نسبت به میزان کنسانتره ارسالی در مدت مشابه پارسال (700 هزار و 558 تن)، 3 دهم درصد کاهش یافت.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.