رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت سنگ آهن با بهبود تقاضا برای خرید خلوص های متوسط سنگ آهن در بازار نقدی بالا رفت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از پایگاه خبری فولاد ایران ، قیمت سنگ آهن با بهبود تقاضا برای خرید خلوص های متوسط سنگ آهن در بازار نقدی بالا رفت. متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد با 1.25 دلار به گزارش فولاد ایران، رشد به 161.45 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. فعالان بازار نیز با بهبود تقاضای خرید سنگ آهن فاین روبرو شدند.

برخی معتقدند هوای بارانی در برزیل در کوتاه مدت عرضه را محدود می سازد در حالی که حاشیه سود تولید فولاد در چین مطلوب است و از تقاضای سنگ آهن خلوص بالا حمایت می کند. برخی دیگر معتقد بودند که محدویدت های زیست محیطی در تانگشان چین برای تولید چدن تمایل به خرید سنگ آهن خلوص های متوسط و پایین را بیشتر می کند چون تولید کارآمد دیگر در مرکزیت توجه نیست.