رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

ورق گرم در بازار داخلی چین علیرغم کمبود تقاضا ۹ تا ۱۱ دلار بالا رفته ۷۲۴ تا ۷۳۲ دلار هر تن درب کارخانه شده است. انتظار می رود هفته های آتی نیز بازار در سطوح بالا خود را حفظ نماید چرا که هر ساله در هفته های قبل از تعطیلات سال نو چین خرید ها بیشتر می شود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در بازار صادرات چین قیمت ورق گرم نسبتا در ثبات و ۶۵۷ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع: metal bulletin

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.