رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد: میزان تولید خالص برق در این نیروگاه در سال ۹۹ بیش از سه میلیون مگاوات ساعت بوده و در مقایسه با سال ۹۸ که حدود دو میلیون و هشتصد هزار مگاوات ساعت بوده، از رشد ٦/٥درصدی برخوردار شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی چادرملو؛ مهندس شیرانی، مدیر نیروگاه چادرملو با بیان این خبر افزود: مصرف آب به ازای هر کیلو وات ساعت تولید نیروگاه یک صدم لیتر بوده و متوسط ۱ لیتر بر ثانیه مصرف داشته و مصرف سوخت به ازای هر کیلو وات ساعت٢دهم مترمکعب گاز بوده است.

به گفته وی، نیروگاه چادرملو از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید رتبه سوم و از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید در دوره پبک تابستانه، رتبه اول را در بین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور به دست آورده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.